Covid-19

 

Ook de Stichting Fortior is sterk beïnvloed door de uitbraak van Covid-19. We hebben te maken gehad met sluiting van onze scholen, opvang voor kinderen in kwetsbare situaties en/of waarvan ouders werkzaam zijn in de vitale sector, onderwijs aan halve groepen, waarna we uiteindelijk weer het onderwijs mochten geven wat we gewend zijn maar in het nieuwe nu. 
Voor iedere school zijn preventiemiddelen, van desinfectiemiddelen tot spatschermen (waar nodig), aangeschaft en preventiemaatregelen getroffen.  Bij de preventiemaatregelen denken we aan wel of geen continurooster, de logistieke aanpassingen binnen en buiten de school. Iedere school heeft hierin zijn eigen maatwerk, de ene school is tenslotte de andere niet. 

Naast de praktische beperkingen die dit met zich meebrengt heeft Covid-19 ook geleid tot nieuwe inzichten. Ondermeer tot een versnelling van het werken met digitale middelen en het geven van onderwijs op afstand. In korte tijd zijn het online communiceren en de inzet van nieuwe pedagogische en didactische hulpmiddelen door vrijwel alle professionals omarmd, met inachtneming van de doorlopende begeleiding die kwetsbare kinderen nodig hebben.  
Wij zullen de energie investeren die nodig is om deze basis te verankeren in onze manier van lesgeven en verdere mogelijkheden te verkennen.  

Kortom: we zullen doelbewust tijd en aandacht besteden aan het vasthouden van en doorbouwen  aan deze sprong voorwaarts.  

Print Pagina printen