Onderwijs

"license to operate"

We zijn zelf onze meest kritische leermeesters. En dat is belangrijk want alleen met hoge kwaliteitseisen kunnen we het beste onderwijs bieden.

Op alle Fortiorscholen zien wij toe op een correcte invoering van O3.

Wij bieden sturing met een duidelijke focus op de resultaten van elk individueel kind.

De voortgang en effecten van ons beleid houden we goed in de gaten en daar waar nodig nemen we maatregelen.

Print Pagina printen