Opleiden in school

                                            


Opleiden in school
 
"Een leven lang leren en ontwikkelen, leren van en met elkaar, kwaliteiten uitbouwen en inzetten" dat willen we binnen stichting Fortior. Niet alleen leerlingen leren, ook iedereen die werkzaam is binnen onze stichting is volop in ontwikkeling zodat we onze kinderen optimaal onderwijs kunnen bieden.  
Voor Fortior zijn medewerkers de belangrijkste succesfactoren. Zij geven dagelijks invulling aan de optimale ontplooiing en brede ontwikkeling van ieder kind. De ontwikkeling van medewerkers en dus van de organisatie is noodzakelijk wil Fortior dit in een veranderende omgeving kunnen blijven doen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen om eigen ambities te bepalen en acties te initiëren die vorm geven aan hun eigen loopbaan
Binnen de scholen als lerende organisaties wordt meer en meer uitgegaan van interactie, van en met elkaar leren, op een juiste wijze ondersteunen en begeleiden van de lerende. Leren doe je niet alleen, maar samen met anderen. Leren en werken gebeurt binnen een team en in leergemeenschappen Binnen deze samenwerking is een wisselwerking en leren teams ook van studenten. Binnen de leergemeenschappen gaan we uit van krachten en kwaliteiten van mensen. Wij willen studenten opleiden tot vakbekwame en enthousiaste leerkrachten, die samenwerken binnen een team, die kinderen uitdagen en goed onderwijs bieden. De coach speelt daarin een belangrijke rol.
Onze stichting staat open voor studenten en stagiaires van allerlei opleidingen die met onderwijs te maken hebben. Opleiden doen we samen: opleiding, werkveld en student.
Studenten zijn onze collega's voor de toekomst. We dagen hen uit, begeleiden en stimuleren hen, zodat zij uitgroeien tot vakbekwame leerkrachten. Dat gebeurt op de werkplek door zowel de mentor als de coach. Regelmatig vinden er bijeenkomsten plaats voor de coaches waarin uitwisseling en training een belangrijke plaats innemen
De stageplekken worden geregeld door opleidingscoördinator Liesbeth Brunken, l.brunken@fortior.nl Zij onderhoudt de contacten met de scholen en de diverse opleidingen en plaatst de studenten op een voor hen geschikte plek.
 
Print Pagina printen