Passie voor Talent

FORTIOR: PASSIE VOOR TALENT

Op onze scholen draait alles om de brede ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.
Het kind dat met onbevangen vertrouwen wil leren. Het kind voor wie bijna alles nog een ontdekking is en
voor wie sprookjes even waar zijn als de werkelijkheid.
Kinderen ondersteunen om zichzelf te ontwikkelen en ontplooien, hun creatieve kwaliteiten te benutten en
om in alle opzichten te groeien en sterker te worden. Dat is waar we ons bij Fortior elke schooldag voor
inzetten.
Wij geloven dat ieder kind en elke medewerker ontwikkelkracht heeft.
Als we die kracht eenmaal ervaren, als we leven en werken vanuit bezieling, zijn we gelukkiger en succesvoller
en helpen we elkaar elke dag vooruit.
We halen inspiratie uit het besef dat we ertoe doen, dat we mogen bijdragen aan wat de wereld nodig heeft.
We denken groot en hebben oog voor het kleine. Met plezier leren we van en met elkaar en zoeken we
verbinding in optimaal ontplooiingsonderwijs.
Vanuit de waarden die we belangrijk vinden, geven we vorm aan duurzame leer-kracht. We blinken uit in ons
vak en ontwikkelen onszelf en anderen voortdurend. We stimuleren eigenaarschap en ondersteunen ambities
op alle niveaus. Wie eigen competenties wil versterken, krijgt daartoe de ruimte.
We werken vanuit leerbehoeften van kinderen aan toekomstbestendig onderwijs.
Elke Fortior school is herkenbaar regisseur van ontwikkeling in co-creatie met ouders en partners in de
omgeving. Gesteund door een krachtige en doelmatige bedrijfsvoering stimuleren we wederzijdse
verantwoordelijkheid voor leren en ontwikkelen.
We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verwezenlijken van onze gezamenlijke doelen en ambities. Ons
verhaal is wat we doen, wat we bevestigen in ons dagelijks handelen.
Ons eigentijds en passend onderwijs leidt tot zichtbaar resultaat.
Print Pagina printen