Ziektewet

De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer werknemers die ziek uit dienst gaan. Fortior is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat Fortior de ziektewet zelf uitvoert in plaats van het UWV. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die bij het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd ziek zijn en blijven, en die dus ziek uit dienst gaan.

De taken die horen bij dit eigenrisicodragerschap voor de ziektewet worden uitgevoerd door Aon. Aon is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleidt u tijdens uw ziekte nadat u uit dienst bent gegaan. Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat u weer snel aan de slag kunt. Wanneer u ziek uit dienst gaat en u wilt een ziektewetuitkering aanvragen, zult u zich moeten melden opwww.aon.nl/uitvoeringziektewet. Na aanmelding wordt u gebeld door een Ziektewet Casemanager van Aon. Alle casemanagers van Aon hebben een eed afgelegd om vertrouwelijk om te gaan met medische informatie. Deze casemanager neemt het vervolgtraject met u door. Tevens ontvangt u op dat moment een document 'Ziektewet Eigenrisicodragerschap Informatie voor Uitkeringsgerechtigde', waar u meer informatie kunt vinden over uw rechten en plichten in de Ziektewet.

Print Pagina printen