Ziektewet

Ziektewet eigenrisicodragerschap
De Ziektewet regelt uitkeringen voor onder meer werknemers die ziek uit dienst gaan. Werkgever is met ingang van 1 juli 2015 eigenrisicodrager voor de Ziektewet. Dat houdt in dat Werkgever de Ziektewet zelf uitvoert in plaats van dat UWV dat doet. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die bij het einde van een arbeidscontract voor bepaalde tijd ziek zijn en blijven, en die dus ziek uit dienst gaan.
De taken die horen bij eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet worden uitgevoerd door Aon. Aon is een gespecialiseerde uitvoerder voor de Ziektewet en begeleidt u tijdens uw ziekte nadat u uit dienst bent gegaan. Het doel van de begeleiding is om het herstel te bevorderen, zodat u weer snel aan de slag kunt.
Print Pagina printen