Visietraject ICT samenwerkende besturen

05 juni 2016
De komende jaren staan veel besturen voor ingrijpende beslissingen als het gaat om de (her)inrichting van de bestaande ICT-infrastructuur en het gebruik van ICT-toepassingen in het algemeen.
Doordat de software steeds meer webbased wordt/is, webopslag van data steeds meer gangbaar en betaalbaar wordt en het aantal mobiele devices snel toeneemt is het de vraag of het verstandig is om te onderzoeken ofde huidige netwerkoplossingen dit kunnen bieden.
De policy van de meeste grote bedrijven als Microsoft en Google is erop gericht software en data zo snel mogelijk in "De Cloud" te krijgen.
Onderwijsinhoudelijk gaan er op veel scholen veranderingen plaatsvinden.
Door o.a. "Passend Onderwijs" zal de rol van de leerkracht veranderen en zal er meer flexibiliteit nodig zijn. Dit zal niet lukken zonder gebruik te maken van steeds meer geavanceerde ICT-toepassingen. Dit alles heeft een behoorlijke impact op de dagelijkse praktijk van leerkrachten bovenop de toch al grote werkdruk. Een goede begeleiding zal noodzakelijk zijn om hun werksituatie duurzaam te maken/houden.

Alle nu in gebruik zijnde netwerkoplossingen zijn ontwikkeld in samenwerking met andere besturen. Daarom is besloten ook gezamenlijkeen visietraject te starten onder begeleiding van APS-IT diensten en O21.

Dit traject wordt voor een deel gesubsidieerd met een bijdrage van de Europese Unie.

De deelnemende besturen zijn Akkoord, Eduquaat, Fortior, Kerobei Meerderweert Salto, Skopos, SPOLT en Swalm en Roer.

Print Pagina printen