De Multiculturele school, waar leggen we de grenzen?

13 februari 2017
Dinsdag 14 februari bijeenkomst onderwijsstichting Fortior en presentatie uitkomst onderzoek
De multiculturele school, waar leggen we de grenzen?
 
VENLO - Onderwijsstichting Fortior houdt dinsdag 14 februari een themabijeenkomst over de multiculturele school met als onderliggende vraag: waar leggen we de grenzen? Aanleiding voor de bijeenkomst is het feit dat onze samenleving multicultureel is geworden en steeds meer een spiegel is van maatschappelijke ontwikkelingen, uitdagingen en conflicten. Instellingen, bedrijven en ook scholen zijn de maatschappij in het klein. Schoolteams hebben tegenwoordig te maken met veel verschillende culturen, geloven en maatschappelijke situaties en conflicten die doorsijpelen op schoolniveau.
 
"Dat vraagt van leerkrachten in het (basis)onderwijs een steeds groter inlevingsvermogen en kennis van de actualiteit en de culturele, etnische en religieuze diversiteit van de leerlingen", legt Peter van Eijk, bestuursvoorzitter van Fortior, uit. "Maar hoe gaan leerkrachten daar mee om? Hoe komen ze aan de benodigde kennis en ervaring? En waar stellen we onze grenzen en wat vinden we nog wel acceptabel? Wij vinden het belangrijk om dat bespreekbaar te maken en er niet pas over te gaan nadenken als er problemen of incidenten zijn."
 
Fortior zal tijdens de bijeenkomst ook de resultaten bekend maken van een online enquête die onder haar medewerkers is uitgevoerd rondom het thema de multiculturele school. De onderwijsprofessionals zijn onder meer casussen voorgelegd hoe zij zouden reageren in bepaalde situaties. Het gaat dan bijvoorbeeld om een man die een juffrouw weigert de hand te schudden omdat zij een vrouw is, het dragen van hoofddoekjes in de klas, het verbieden van meisjes om deel te nemen aan een gemengde zwemles en de vraag of Kerstmis in de toekomst lichtjesfeest moet heten en Pasen een lentefeest.
 
Peter van Eijk sluit niet uit dat Fortior beleid gaat maken op het thema multiculturele school. "We hebben daar op dit moment geen protocol of beleid voor, we laten het nu over aan de individuele leerkrachten en scholen. De vraag is of dat wenselijk is en of het toch niet nodig is om daar bepaalde afspraken met elkaar over te maken. Als ik kijk naar het beeld dat uit de online enquête komt, kan ik me voorstellen dat beleidsregels nodig zijn."
 
De themabijeenkomst vindt dinsdag 14 februari vanaf 16.00 uur plaats bij basisschool De Startbaan in Velden. Deelname is alleen mogelijk op basis van aanmelding. Meer informatie is te verkrijgen bij Fortior: 077- 3210002.
 
Print Pagina printen