Duitse en Nederlandse leerlingen van het basisonderwijs geven elkaar taalles.

14 juli 2017
Basisschool Nova Montessori in Venlo introduceert in het schooljaar
2016-2017 een nieuw lesprogramma.
Leerlingen van het montessorionderwijs gaan Nederlandse les geven aan leeftijdsgenoten
op basisscholen in Duitsland.

Bekijk hier het presentatieboekje
Print Pagina printen