"Zien is Geloven" Landelijke praktijkdag integratie SBO - SO - BAO

03 april 2018

In vervolg op de succesvolle bijeenkomsten in 2017 wordt op 18 april 2018 een derde landelijke bijeenkomst georganiseerd over verdergaande samenwerking of integratie van so-sbo en regulier bao. Deze keer is de focus nog meer op de praktijk gericht, door het programma te organiseren op een interessante praktijklocatie, die recent haar eerste lustrum heeft gekend, namelijk de Talentencampus te Venlo, en te combineren met een werkbezoek aan deze locatie.

Klik hier voor het programma.
Print Pagina printen