Brief aan ouders / verzorgers inzake Corona

13 maart 2020
 
 
        
 
Donderdag 12 maart 2020
Onderwerp: Corona-virus
 
 
Geachte ouders/verzorgers,
 
Om een snelle verspreiding van het Corona-virus in Nederland tegen te gaan, heeft de regering vandaag besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen. De scholen van de Stichting Akkoord!-PO, Fortior en Kerobei volgen uiteraard dit besluit.
 
Dit betekent dat alle scholen van onze stichtingen vooralsnog openblijven en zoveel mogelijk het onderwijs bieden zoals u dat gewend bent.
 
Onze scholen doen dat omdat we uiteraard goed onderwijs aan uw kind heel belangrijk vinden en omdat de overheid in haar afweging ook het beperkte besmettingsgevaar bij jongeren heeft meegewogen. Uiteraard zijn wij ons ook bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in de verdere aanpak van het virus, zoals vandaag door onze Minister-President aangegeven.
 
Omdat er ook op onze schoollocaties iedere dag opnieuw veel mensen samenkomen: kinderen, ouders en leerkrachten, zullen er mogelijk specifieke maatregelen per school getroffen worden om de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Zo zullen grootschalige bijeenkomsten in de scholen worden uitgesteld en waar van toepassing zullen ouders verzocht worden buiten te blijven en hun kind tot aan de deur te brengen en af te halen. De schoolleiding van de afzonderlijke scholen zullen hierin passende keuzes maken en u in voorkomend geval apart informeren.
 
De scholen van onze stichtingen volgen uiteraard de adviezen en richtlijnen van het RIVM en de regionale GGD. Mocht de gezondheidssituatie van uw kind daar aanleiding toegeven, vragen wij u om contact op te nemen met de school en in voorkomend geval uw kind thuis te houden totdat de klachten zijn verdwenen.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
 
 
Hoogachtend,
 
Stichting Akkoord! Primair Openbaar      R. Versleijen
Stichting Fortior                                    P. van Eijk
Stichting Kerobei                                  H. Soentjens
 
Print Pagina printen