Belangrijk nieuws voor ouders betreffende maatregelen Corona-virus

15 maart 2020

Zondag 15 maart 2020

 

Onderwerp: Corona-virus

 

Geachte ouders/verzorgers,

 

Om een snelle verspreiding van het Corona-virus in Nederland tegen te gaan, heeft de regering vandaag besloten enkele aanvullende maatregelen te nemen. De scholen van de Stichting Akkoord!-PO, Fortior en Kerobei volgen uiteraard dit besluit.

 

Dit betekent dat:

 

1. al onze scholen per direct sluiten;

2. waar mogelijk op afstand contact wordt gehouden met leerlingen en beperkt afstandsonderwijs wordt verzorgd;

3. voor kinderen met beide ouders/verzorgers werkzaam in de vitale sectoren: politie, brandweer, zorg en onderwijs, wordt desgewenst opvang georganiseerd;

4. bijeenkomsten op school, oudergesprekken etc. worden waar mogelijk uitgesteld dan wel op afstand (telefonisch of digitaal) gevoerd.

 

Concreet komen deze maatregelen erop neer dat vrijwel al onze leerlingen de aankomende tijd niet naar school gaan vanwege de gezondheidssituatie. De afzonderlijke scholen zullen zoveel als mogelijk onderwijs op afstand verzorgen. Zo blijven we onze primaire taak zo goed mogelijk vervullen. Dat is een enorme opgave en per school -en vaak zelfs per groep- afhankelijk van de mogelijkheden. Op de ene school zal dit makkelijker vormgegeven kunnen worden dan elders.

 

Voor wat betreft de genoemde opvang van kinderen geldt dat dit enkel van toepassing is voor kinderen van ouders/verzorgers die beiden werkzaam zijn in de vitale sectoren van onze samenleving: politie, brandweer, zorg en onderwijs. Indien u hiervan gebruikt wenst te maken verzoeken wij u de school daarvan direct per email in kennis te stellen. Daarbij spreekt het voor zich, dat er in die gevallen geen alternatieve opvang mag zijn. Opvang bij buren, familie of kennissen in de buurt heeft de voorkeur. Op die manier worden onnodige verplaatsingen, concentraties van grote groepen en dus besmettingsgevaar voorkomen.

 

De ontstane situatie is een crisissituatie. Standaardsituaties zijn er niet en dus vragen de oplossingen om maatwerk en flexibiliteit van alle betrokkenen.

We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van de actuele situatie en blijven in gesprek om de uitdagingen samen met u zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Voor vragen of acute situaties thuis of op school, kunt u de komende periode contact opnemen met de groepsleerkracht van uw kind of bij diens afwezigheid met de schoolleiding.

 

Wij realiseren ons dat de ontstane situatie voor veel ongemak kan zorgen maar rekenen op uw begrip en vertrouwen erop u op dit moment voldoende te hebben geļnformeerd.

 

Hoogachtend,

 

Stichting Akkoord! Primair Openbaar R. Versleijen

Stichting Fortior P. van Eijk

Stichting Kerobei H. Soentjens

Print Pagina printen