Infobrief Ventilatie Scholen

07 september 2020
Beste collega's, ouders en verzorgers,

Zoals u wellicht uit de media vernomen heeft, vraagt ventilatie op de scholen in het kader van Corona op dit moment extra aandacht.
Door het RIVM en het ministerie is informatie verstrekt en zijn adviezen voor scholen gegeven.
De PO-raad en Ruimte OK hebben op basis van deze richtlijnen een handreiking voor de scholen opgesteld.

De gedachte daarbij is dat goed geventileerde klaslokalen met een laag CO2 gehalte minder risicovol zijn met betrekking tot Corona besmetting.

Niet alle scholen dateren van dezelfde (ver) bouwdatum.
Mede daardoor verschillen de scholen en soms klaslokalen in ventilatiemogelijkheden.

We kunnen in dit kader het volgende onderscheid maken tussen scholen.

Voor de scholen die voor 2012 gebouwd zijn, geldt het Bouwbesluit voor bestaande bouw.
Voor scholen van 2012 en later gelden nieuwe bouwregels die aansluiten bij frisse scholen klasse B.

Voor alle scholen geldt dat veel en goed ventileren erg belangrijk is.

Voor de scholen gebouwd in 2012 en later mogen we er vanuit gaan dat de ventilatiesystemen voldoen aan de normen en daarmee aan de eisen die in het kader van Corona aan luchtverversing gesteld worden.
Het CO2 gehalte als indicator voor luchtverversing en het beperken van besmetting risico kan met de aanwezige systematiek gemeten en gecontroleerd worden.
Bij een te hoog CO2 gehalte is natuurlijke ventilatie door ramen en deuren te openen noodzakelijk.

Voor scholen en klaslokalen gebouwd of verbouwd voor 2012 geldt dat natuurlijke ventilatie door het openen van ramen en deuren een must is.
Deze scholen worden voorzien van CO2 meter om de luchtkwaliteit permanent te meten en te controleren.

Voor alle scholen geldt dat daar waar de luchtkwaliteit onder het gewenste niveau is en natuurlijke ventilatie geen uitkomst biedt, er nader onderzoek zal plaatsvinden in overleg met GGD.

Uiteraard blijven alle andere en eerder gecommuniceerde hygiŽne- en omgangsmaatregelen onverminderd van kracht.

De Fortior-scholen voldoen daarmee aan de richtlijnen van het RIVM en ministerie.
We volgen alle voorgestelde adviezen.

Print Pagina printen