Algemeen

Fortior, 'A Fortiori', betekent sterker, beter, meer. En dat is precies wat onze 13 basisscholen samen onder de vlag van Fortior beogen: Sterk onderwijs voor een maximale ontplooiing en ontwikkeling van kinderen.

Wij zijn een onderwijsorganisatie voor katholiek en protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Venlo. Elke dag maken we ons sterk voor onderwijs waarmee kinderen tussen de 4 en 12 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien.

††
Onze toegevoegde waarde

Op al onze scholen werken we met het unieke Fortiorconcept 'Optimaal Ontplooiings- en Ontwikkelingsonderwijs (O3). Elke Fortiorschool heeft op eigen, passende wijze een omgeving gecreŽerd waarin vormen van onderwijs en instructie in een geschikte leeromgeving geheel of gedeeltelijk zijn ingevoerd.

Als organisatie willen wij voortreffelijk onderwijs bieden, onderscheidend †en herkenbaar zijn.†

Aan de basis hiervan staat ons O3 onderwijs, onze competente medewerkers en de samenwerking met ketenpartners en ouders.†

Ons uitgangspunt in alles is de ontwikkeling van het kind.O3
††
Optimaal Ontplooiings Onderwijs is een Fortior-concept waarmee alle Fortiorscholen werken.

In O3 staat de optimale en brede ontplooiing van ieder kind voorop.†

Elke Fortiorschool heeft op haar eigen manier een krachtige leeromgeving, effectieve instructievormen en een adequaat pedagogisch klimaat geheel of gedeeltelijk ingevoerd.†

O3 is een gezamenlijke en centrale uitdaging maar alle scholen hebben de ruimte om, weliswaar binnen vastgestelde kaders, een eigen aanpak uit te werken.

††
Print Pagina printen