Fortior Privacy


Stichting Fortior gaat zorgvuldig om met de privacy van leerlingen.  De gegevens die over leerlingen gaan noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is.  De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op een van onze scholen). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van Fortior gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk bijvoorbeeld ook aan dyslexie of ADHD).
 
De leerling gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratie- en leerlingvolgsysteem Eduscope.  Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van Fortior.
Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als die inlogt. Wij hebben met de  leveranciers van dit soort software duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen.
 
Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn, mogen ouders vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.
 
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u eveneens terecht bij de leraar/lerares van uw kind, of bij de schooldirecteur.

Klik hier voor het Fortior privacy reglement.

 
Print Pagina printen