Secretaresse College van Bestuur

Mevr. J.M.G. van de Walle - Maesen

Naast de werkzaamheden als secretaresse College van Bestuur ondersteun ik de stafmedewerkers financiën, ben ik secretaresse voor het overleg met de Raad van Toezicht en vervul een ondersteunende rol ten aanzien van AVG.
Cookie instellingen