Werken bij Fortior

Wat goed werkgeverschap van Stichting Fortior betekent voor jou.

Natuurlijk heb je in eerste instantie vooral te maken met de school waarop je werkt. Maar als overkoepelende stichting staan wij dicht bij de werkvloer, zijn we goed bereikbaar en doen we er alles aan om een fijn en gezond werkklimaat voor jou te realiseren.

Want hoewel wij goede begeleiding bieden bij ziekte en verzuim, we voorkomen liever uitval door een uitgekiend vitaliteitsprogramma.

Zo krijg je:
  • Korting op de contributie bij sportclubs en sportscholen;
  • Een collectiviteitskorting op de zorgverzekering;
  • En hebben we veel mogelijkheden om de werkdruk te beperken.
Voordelen van deze stichting
Met 13 scholen, die zich allemaal in dezelfde regio bevinden, staat samenwerken en van elkaar leren hoog op de agenda. Maar 13 scholen betekent ook een grote diversiteit. Er zijn grote scholen, kleine scholen, verschillende doelgroepen en uitdagingen. Dat maakt Fortior een stichting waarbij er voor alle personeelsleden een passende plek beschikbaar is.

 Drie feiten over Fortior:
  • Er is alle ruimte voor mobiliteit en samen kijken we welke school en welke groep bij jou past.
  • Er zijn volop ontwikkelkansen, zowel in training/opleiding als doorstromen naar een andere functie.
  • Fortior heeft nog nooit iemand vanuit een aanstelling voor onbepaalde tijd ontslagen.
Jij bent belangrijk bij Fortior
Jij staat centraal, net als alle kinderen die er onderwijs krijgen. Zonder jou kunnen wij het niet. Maar we zullen je nooit voor de leeuwen gooien, iedere startende leerkracht en onderwijsassistent krijgt een zorgvuldig begeleidingstraject.

Daarnaast delen we kennis in ons Lerend Netwerk. We delen ervaringen met andere scholen en collega’s. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden als anderen dat al gedaan hebben.

Jouw tijd en energie wordt efficiënt ingezet.

We houden ook van gezelligheid
Het kalenderjaar eindigt met een presentje vlak voor de kerstvakantie en start met een nieuwjaarsbijeenkomst. Ook is er een jaarlijks ‘Fortior-feest’ en vergeten we de dag van de leraar natuurlijk niet.

En tijdens menig verjaardag zul je van een onvervalst stukje Limburgse vlaai kunnen genieten. Mocht je niet uit Limburg komen, dan wil je hierna nooit meer iets anders.

Samen met ouders en kindcentra
Fortior scholen zijn kindcentra waarin onderwijs en kinderopvang samenwerken. Zo verloopt de overgang van opvang naar school eenvoudig.

Ouders zien wij als partners. Tijdens periodieke overlegmomenten en indien nodig tussendoor, praten we ouders bij over de voortgang en bespreken we zowel de positieve zaken als de dingen waar we ons zorgen over maken.

We zeggen wat we doen en we doen ook wat we zeggen!

Afspraak is afspraak bij Fortior. En er zijn korte lijnen, zodat iedereen goed bereikbaar is. Er is alle ruimte voor je eigen inbreng en voor zelfontplooiing.

Er wordt opbrengstgericht samengewerkt en creativiteit, probleemoplossend werken en reflectief denken wordt gestimuleerd. We hebben oog voor de mens, voor de kinderen, ouders en alle collega’s. We geven en vragen feedback, staan open voor elkaars tips en werken altijd transparant.

Fortior is een stichting waar jij je veilig voelt, waar jij jezelf kunt zijn en waar je met plezier iedere dag je werk doet.

Fijn dat je er bent!
 
Cookie instellingen