Missie, Visie, Kernwaarden

Missie van Stichting Fortior:


Leerlingen begeleiden tot zelfbewuste en gelukkige jonge mensen, die succesvol zijn in het voortgezet onderwijs en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde toekomst.

Fortior, dat zijn we allemaal. Wij hebben oog voor mens en resultaat en we werken opbrengstgericht samen. Daarbij stimuleren we creatief, probleemoplossend en reflectief denken en werken.
 

Ons Motto:


Verscheidenheid én Eenheid
Dit geeft weer, dat we juist door de verscheidenheid in ons aanbod de voordelen van onze stichting als geheel kunnen optimaliseren. Daarmee realiseren wij voor zo veel mogelijk kinderen passend onderwijsaanbod.
 

Onze kernwaarden:


De kernwaarden van onze stichting laten zien waar wij voor staan. Ze geven weer wie we zijn en waar we voor gaan. In al ons handelen zijn de hier genoemde kernwaarden herkenbaar en onderliggend.

Gezien en gehoord worden

Ruimte geven en nemen

Gezamenlijke gedragenheid

Samen verantwoordelijk

Cookie instellingen