Klachtenregeling

Overal waar gewerkt wordt, zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt.

Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene / groepsleerkracht.
U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden.

Mocht u het gevoel hebben, dat er geen gezamenlijk goede oplossing gevonden wordt, dan is het mogelijk met het managementteam erover te spreken.

Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met groepsleerkracht en/of het managementteam van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de interne contactpersoon van de school. 
In overleg met de interne contactpersoon wordt bekeken wat er gedaan moet worden, wie moet worden ingeschakeld om tot een oplossing te komen. Als het nodig is, kan de interne contactpersoon u doorverwijzen naar het bevoegd gezag en of een van de externe vertrouwenspersonen.

De externe vertrouwenspersoon van Stichting Fortior is mevr. Marianne Brugge, verbonden aan Onderwijsadvies BCO en de aan de GGD verbonden vertrouwenspersonen. Zij is bereikbaar via het secretariaat van de GGD.

De externe vertrouwenspersoon zal u begeleiden bij het realiseren van een oplossing, dan wel begeleiden bij het indienen van een klacht bij het bevoegd gezag of de klachtencommissie, en informeren over de procedure van handelen.

De school is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie ”Onderwijsgeschillen”.
Bekijk hier de klachtenregeling Onderwijsgeschillen.


Adressen en telefoonnummers:

GGD Limburg Noord
Secretariaat gezondheid
Drie Decembersingel 50
5921 AC Venlo-Blerick
Tel.: 088-1191291

BCO
Mw. Marianne Brugge
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
Tel.: 077-3519284

Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel.: 030-2809590
Email: info@onderwijsgeschillen.nl

Cookie instellingen