Passend Onderwijs

Passend Onderwijs binnen Fortior gaat ervan uit dat scholen het maximale uit elk kind halen.
Daardoor kan elk kind zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.

Wij doen dit door goed naar het kind te kijken en hen te bieden wat ze nodig hebben.
Ouders en kind hebben een stem in zijn of haar ontwikkeling.

Het streven is dat elk kind onderwijs kan volgen op de eigen school.
Soms is hier extra ondersteuning bij nodig. 
Eerst wordt gekeken wat binnen de eigen school gerealiseerd kan worden.
Wanneer de ondersteuningsbehoefte groot is, kan extra ondersteuning worden aangevraagd bij de Bovenschools Ondersteuningscoördinator.

Extra ondersteuning kan bestaan uit ambulante begeleiding vanuit Fortior of vanuit de Gemeente Venlo. 
Wanneer de ondersteuningsbehoefte te groot is kan het advies zijn een overstap naar Speciaal Basisonderwijs of Speciaal Onderwijs. 

Dit gebeurt altijd in samenspraak met school en ouders. Indien nodig kunnen externe partijen hierin meedenken. 

Stichting Fortior maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Noord-Limburg PO.

Voor meer informatie kijk op www.swvpo.nl

Wil je meer weten over de best passende onderwijsplek voor je kind of heb je vragen, neem contact op met de
Bovenschoolse Ondersteunings Coördinator mevr. R. Bex, email: rianne.bex@fortior.nl.

 

Cookie instellingen