Onderwijsinspectie

Goed op alle fronten
Onderwijsinspectie onderzocht Fortior
 
Minstens één keer per vier jaar voert de onderwijsinspectie een bestuurlijk kwaliteitsonderzoek uit bij de onderwijsstichtingen, De Inspectie onderzoekt de kwaliteit van onderwijs maar ook de kwaliteit van bestuurlijk handelen, intern toezicht, verantwoording en dialoog. Dit voorjaar bezocht de inspectie Fortior en haar dertien scholen.
 
In maart en april vonden uitvoerige gesprekken plaats met vertegenwoordigers van alle geledingen. Tevens werden jaarverslagen en financiële gegevens grondig bestudeerd.
Er zijn over de verschillende onderzoeksgebieden steeds drie oordelen mogelijk: onvoldoende, voldoende en goed. De inspectie ziet weliswaar enkele verbeterpunten, toch scoort Fortior goed op alle inspectiestandaarden.
 
Natuurlijk zouden we uit het rapport graag enkele opmerkingen citeren waarmee we bijzonder ingenomen zijn. Maar liever presenteren we hier het hele rapport, zodat u zelf uw oordeel kunt vormen. Het lezen kost geen uren, want het zijn niet meer dan twaalf pagina’s. Twaalf pagina’s, waar we als Fortior in al onze geledingen trots op mogen zijn.
 
Onderwijs is een bouwwerk dat nooit klaar is. Het rapport is dan ook geen reden om achterover te leunen. Er zijn altijd verbeteringen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk. In het rapport leest u hoe Fortior daar continu aan werkt.

Rapport Bestuurlijkonderzoek Onderwijsinspectie
Cookie instellingen