Strategische Koers

In het meerjarig strategisch beleidsplan heeft Fortior haar vertrekpunten en uitdagende ambities voor de periode 2020- 2024 uitgewerkt.
Dit document is tot stand gekomen in de loop van schooljaar 2019-2020, waarbij van alle belanghebbenden inzichten, wensen en visies zijn verzameld. Hierdoor is dit mooie plan in grote betrokkenheid opgebouwd en wordt het breed gedragen. Functie van dit document is om alle professionals te inspireren en te motiveren om in gezamenlijkheid te bouwen aan de volgende onderwijskundige ontwikkeling van onze organisatie.

Download hier het strategisch beleidsplan 2020-2024

Cookie instellingen