Bovenschools Ondersteunings Coördinator

Mevr. R. Bex

Ik ben de Bovenschools Ondersteuningscoördinator (BOC).
De BOC-er is aanspreekpunt wanneer ouders en/of school op zoek zijn naar passend onderwijs voor een kind. Wanneer er een vraag ligt rondom een passend aanbod en die de mogelijkheden van de school overstijgt, kan men contact opnemen met de BOC-er. Samen met ouders en school gaan we kijken wat de ondersteuningsbehoeften van het kind en school zijn en wat een passend arrangement is voor deze leerling. Dat kan bestaan uit extra ondersteuning op school of een andere onderwijsplek. Daarnaast is de BOC-er mede-verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van het beleid op passend onderwijs binnen Fortior.

De visie van Fortior is een passende onderwijsplek voor elk kind zo thuis nabij mogelijk. Het is een mooie uitdaging dit met scholen en ouders te realiseren.

Cookie instellingen