Secretaresse College van Bestuur

Mevr. C.A.P. Senssen - op het Broek

Naast de werkzaamheden als secretaresse van het College van Bestuur ondersteun ik de GMR secretarieel, verzorg ik de communicatiemiddelen bovenschools (website, sociale media, schoolkrant etc.) en ondersteun ik onze Bovenschoolse Ondersteuningscoördinator.
Cookie instellingen