Stafmedewerker Onderwijskwaliteit

Mevr. M. Peeters

Ik vervul dit jaar twee dagen per week de taak van stafmedewerker onderwijskwaliteit a.i.
Het mooie aan deze taak vind ik dat ik -langduriger en intensiever, dan ik als adviseur gewend ben, met de managementteams op de scholen aan de slag mag om hun onderwijs door te ontwikkelen.
Ook monitor ik met hen kritisch de opbrengsten daarvan. Leidraad daarbij zijn de strategische koers van Fortior en doelen die scholen zichzelf stellen. De context is altijd de ontwikkeling die op de scholen al in gang is gezet. 

Daarnaast verzorg ik in afstemming met de directeuren studie- en uitwisselingsmomenten voor de managementteams. Verder stem ik met andere stafleden en het College van Bestuur af over mijn bevindingen en kijk met hen vooruit richting het vervolg van deze koersperiode.

Tot slot zorg ik dat de bestuurder over voldoende informatie beschikt om verantwoording af te kunnen leggen over de kwaliteit van het onderwijs binnen Fortior.

Cookie instellingen